Δραστηριότητες

Θερινό Σχολείο GAIA 2017
Θερινό Σχολείο GAIA 2017

Το “Θερινό Σχολείο GAIA 2017” πραγματοποιήθηκε από την Ελληνογερμανική Αγωγή στις 8-9 Ιουλίου 2017. Το επιμορφωτικό σεμινάριο των εκπαιδευτικών...

MORE

This work was supported by the European Commission and the EASME, under the H2020-EE-2015-2-RIA call and contract number 696029.

Be informed!

Sign up for newsletter