Τι είναι το GAIA?

Το GAIA (Πράσινη ευαισθητοποίηση σε δράση) είναι ένα Ευρωπαϊκό τριετές έργο που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του H2020 και συμμετέχουν 9 εταίροι.
Ο στόχος του GAIA είναι η προώθηση των θετικών αλλαγών στη συμπεριφορά μέσα στις σχολικές κοινότητες ώστε να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι δραστηριότητες του έργου θα περιλαμβάνουν παιγνιοποίηση σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης σε σχολικά κτίρια στην Ιταλία, Ελλάδα και Σουηδία.

Συνεργάτες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της κοινοπραξίας

Περισσότερα

Πιλοτικά Σχολεία

Εξετάζει πιλοτικά σχολεία στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία

Περισσότερα

Στόχοι του έργου

Μάθετε τους βασικούς στόχους του GAIA

Περισσότερα

Τεχνολογίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοποριακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο έργο

Περισσότερα

GroupCapture

Be informed!

Sign up for newsletter