Εταίροι

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) είναι ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερα από 250 άτομα. Τα τελευταία χρόνια το ΙΤΥΕ συμμετείχε με επιτυχία σε περισσότερα από 100 έργα έρευνας και ανάπτυξης, παρουσιάζοντας βασική και εφαρμοσμένη ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς όπως αλγόριθμοι, πολυπλοκότητα και βελτιστοποίηση, ασύρματα και αισθητήρια δίκτυα, ασφάλεια, πανταχού παρούσα και κατανεμημένη πληροφορική, Σχεδιασμός και ανάπτυξη, ενσωματωμένα συστήματα, κτλ. Το ΙΤΥΕ είναι ο συντονιστής του έργου GAIA.

Μέλη του ΙΤΥΕ που συμμετέχουν στο έργο

To Söderhamns Kommun είναι ένας ενεργός σουηδικός δήμος όσον αφορά την εργασία με την ενεργειακή απόδοση και την αεροφόρο ανάπτυξη. Κατά τα τελευταία έτη, το Söderhamn έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να ξεκινήσει ένα έργο μεγάλης κλίμακας ενεργειακής απόδοσης στο δήμο και στα δημόσια κτίρια του. Η σύνδεση της ενεργειακής απόδοσης με το ICT στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό βήμα για την πόλη.

Μέλη του SK που συμμετέχουν στο έργο

Η Eurodocs AB είναι μια εταιρεία πληροφορικής επόμενης γενιάς που συγκεντρώνει τις προσπάθειές της και τη δύναμή της στη συνεχή ανάπτυξη έξυπνων, καινοτόμων και χρήσιμων ψηφιακών λύσεων που συγκλίνουν πρωτίστως σε τεχνολογίες που εξασφαλίζουν στους χρήστες του Διαδικτύου την ανωνυμία, την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής και την ταυτότητά τους. Από την ίδρυση της εταιρείας το 2000, η Eurodocs δημιούργησε και διανείμει συνεχώς νέες λύσεις πληροφορικής που μπορούν να περιγραφούν καλύτερα ως Web2.0S – όπου το S σημαίνει Security, δηλαδή ασφάλεια. Η εταιρεία αποχώρησε από το consortium του έργου τον Αύγουστο του 2018.

Το Italian National Consortium for Telecommunications (CNIT) είναι ένας ερευνητικός φορέας, από 35 ιταλικά πανεπιστήμια. Το CNIT διαθέτει περίπου 600 μέλη από τα θυγατρικά πανεπιστήμια και πάνω από 40 δικά της ερευνητικά και διοικητικά στελέχη. Πάνω από το 90% του προϋπολογισμού του CNIT προέρχεται από ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και τη βιομηχανία. Από την ίδρυσή του το 1995, ο κύριος σκοπός του είναι να διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες έργων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων υπολογιστών και της τηλεματικής, των κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών, της τηλεπισκόπησης και του ραντάρ και των επικοινωνιών πολυμέσων.

Μέλη του CNIT που συμμετέχουν στο έργο

Η Synelixis Solutions Ltd. είναι μια ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας που προσφέρει λύσεις για ενεργειακή απόδοση, γεωργία ακριβείας, αυτοματοποίηση αποθήκης και προηγμένη δικτύωση. Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, οι λύσεις της εστιάζονται στον έξυπνο έλεγχο του δικτύου και στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, εγκατάσταση υλικού και ανοιχτές πλατφόρμες, οι μηχανικοί της Synelixis είναι σε θέση να εξασφαλίσουν μια βελτιστοποιημένη λύση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του έργου. Η υπεροχή της τεχνολογίας Synelixis Solution είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Μέλη της Synelixis που συμμετέχουν στο έργο

Η Over Technologies είναι μια spin-off εταιρία του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, που ξεκίνησε νόμιμα το Σεπτέμβριο του 2012. Η ιδέα γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, χάρη στην επιρροή των δύο από τα πιο σημαντικά έργα της ΕΕ για τα Έξυπνα Σπίτια και κτίρια. Η Over Technologies αποτελείται από 7 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, συν τους μετόχους/ιδρυτές.

Μέλη της OVER που συμμετέχουν στο έργο

Η Ελληνογερμανική Αγωγή είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, αναγνωρισμένος επίσημα από το κράτος ως φορέας παροχής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα από το προσχολικό έως το ανώτερο δευτεροβάθμιο. Το 1995, ο οργανισμός δημιούργησε ένα Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, μια ειδική δομή στο σχολείο που απασχολεί περίπου 15 ερευνητές πλήρους απασχόλησης που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη της παιδαγωγικής και τεχνολογικής καινοτομίας στην εκπαιδευτική πρακτική, μέσω της εσωτερικής εργασίας στο σχολείο και κυρίως μέσω συνεργασιών με πολυάριθμους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και εμπορικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Μέλη της EA που συμμετέχουν στο έργο

Η SPARKWorks Ltd είναι μια νεοσύστατη εταιρεία τεχνολογίας που παρέχει προηγμένα προϊόντα υλικού και λογισμικού στον τομέα της έξυπνης παρακολούθησης, της αυτοματοποίησης των κτιρίων και της περιβάλλουσας ευφυΐας. Η ομάδα της SPARK αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένους βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς ερευνητές, συνδυάζοντας δεξιότητες και τεχνογνωσία στους τομείς του Διαδικτύου των Ειδών και των Προηγμένων Ιατρικών Συσκευών, ικανές να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πλήρους ανάπτυξης και ολοκλήρωσης

Μέλη της Sparkworks που συμμετέχουν στο έργο

Το Ovos Media Consulting Gmbh είναι ένα διαδραστικό εργαστήριο με έδρα τη Βιέννη, με μια κεντρική ομάδα 25 ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα. Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2004 και εργάζεται για εθνικούς και διεθνείς πελάτες όπως το Ινστιτούτο Goethe, η Siemens, η NASA, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα, η Sony, η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία, η Volkswagen κλπ. Η OVOS δημιουργεί εφαρμογές εκμάθησης, που βοηθούν τους χρήστες να μάθουν για τα θέματα που επηρεάζουν τους πελάτες τους.

Μέλη της ovos που συμμετέχουν στο έργο

Contact Us
[/trx_section]