Ερωτηματολόγια

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αφορά την αξιολόγηση της Πρόκλησης GAIA  (GAIA Challenge) κατά τη διάρκεια των mini trials (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017) από τους συμμετέχοντες μαθητές.

Ερωτηματολόγιο

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αφορά την αξιολόγηση της Πρόκλησης GAIA  (GAIA Challenge) κατά τη διάρκεια των mini trials (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017) από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Ερωτηματολόγιο

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αφορά την αξιολόγηση της Εφαρμογής GAIA (ΒMS) κατά τη διάρκεια των mini trials (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017) από τους διευθυντές (διαχειριστές σχολικών κτιρίων) των συμμετεχόντων σχολείων.

Ερωτηματολόγιο

 

 

Be informed!

Sign up for newsletter