Ερωτηματολόγια

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αφορά την αξιολόγηση της Πρόκλησης GAIA  (GAIA Challenge) κατά τη διάρκεια των mini trials (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017) από τους συμμετέχοντες μαθητές.

Ερωτηματολόγιο

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αφορά την αξιολόγηση της Πρόκλησης GAIA  (GAIA Challenge) κατά τη διάρκεια των mini trials (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017) από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Ερωτηματολόγιο

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αφορά την αξιολόγηση της Εφαρμογής GAIA (ΒMS) κατά τη διάρκεια των mini trials (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017) από τους διευθυντές (διαχειριστές σχολικών κτιρίων) των συμμετεχόντων σχολείων.

Ερωτηματολόγιο

 

 

This work was supported by the European Commission and the EASME, under the H2020-EE-2015-2-RIA call and contract number 696029.

Be informed!

Sign up for newsletter