Παρουσιάσεις

Ενημέρωση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας στο έργο
http://gaia-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/GAIA_presentation_privacy_2017_GREEK.pdf

Αρχιτεκτονική και βασικοί πυλώνες του πληροφοριακού συστήματος στο έργο GAIA
http://gaia-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/perigrafipliroforiakousistimatosGAIA.pdf

6η παρουσίαση: Παρουσίαση εργαστηριακού πακέτου GAIA
Παρουσίαση του GAIA εργαστηριακού kit που θα χρησιμοποιηθεί στα ελληνικά σχολεία για άμεση επαφή των μαθητών με τους αισθητήρες και τη λειτουργία τους. Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια του 1ου επιμορφωτικού εργαστηρίου των εκπαιδευτικών στην Πάτρα 3 Απριλίου 2017 καθώς και στην Ελληνογερμανική Αγωγή (Ιούνιος 2017).

5η παρουσίαση: Παρουσίαση εκπαιδευτικών σεναρίων σε συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς
Ιδέες εκπαιδευτικών σεναρίων για την πιλοτική εφαρμογή στα πλαίσια του έργου. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του θερινού σχολείου GAIA το διήμερο 8-9 Ιουλίου 2017 στην Αθήνα.

4η παρουσίαση: Παρουσίαση πλάνου πιλοτικής εφαρμογής του έργου
Παρουσίαση του πλάνου της πιλοτικής εφαρμογής καθώς και της σύντομης πιλοτικής εφαρμογής (Απρίλιος-Μάιος 2017) σε Ελλάδα, Ιταλία και Σουηδία.

3η παρουσίαση: Εκπαιδευτικά σενάρια
Παρουσίαση σχετικά με την πρώτη προσέγγιση για τη δημιουργία των GAIA εκπαιδευτικών σεναρίων.
Παρουσιάστηκε στις πρώτες ενημερωτικές ημερίδες στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2016 στην Πάτρα και στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

2η παρουσίαση: GAIA εφαρμογές
Παρουσίαση των εφαρμογών του GAIA κατά τη διάρκεια των πρώτων ενημερωτικών ημερίδων στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2016 στην Πάτρα και στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

1η παρουσίαση: Το έργο Πράσινη Αντίληψη εν Δράσει
Παρουσίαση σχετικά με το GAIA, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το έργο (διάρκεια, εταίροι, κλπ.) καθώς και τους στόχους του. Παρουσιάστηκε στις πρώτες ενημερωτικές ημερίδες στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2016 στην Πάτρα και στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

Presentation of the GAIA-related paper titled “A Resource-based Rule Engine for energy savings recommendations in Educational Buildings”, in the “Workshop on Energy Efficient Solutions based on IoT”, IoT Global Summit 2017, June 2017.

Presentation of the GAIA-related paper titled “Addressing Behavioral Change towards Energy Efficiency in European Educational Buildings”, in the “Workshop on Energy Efficient Solutions based on IoT”, IoT Global Summit 2017, June 2017

Presentation for the paper titled “Green Awareness via Embedded Sensors and Games in the School Environment: the GAIA case”. Mylonas G., Hofstaetter J., Mavrommati I., Tziortzioti Ch, In: Arguing on the Holodeck, CHI Play 2017 Workshop, 14-18 Oct. 2017, Amsterdam, the Netherlands.

This work was supported by the European Commission and the EASME, under the H2020-EE-2015-2-RIA call and contract number 696029.

Be informed!

Sign up for newsletter