Τεχνολογία

Διαδίκτυο των πραγμάτων και των αισθητήρων

Το έργο GAIA χρησιμοποιεί συνδυαστικές υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μέτρησης ενέργειας και παρέχει προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, υπηρεσίες σχεδίασης προφίλ χρηστών και κτιρίων, υπηρεσίες σύστασης και βελτιστοποίησης, οικοδομώντας ένα «οικοσύστημα» υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας. Στην κορυφή αυτού του «οικοσυστήματος» αναπτύσσεται ένα σύνολο εφαρμογών για διαφορετικές ομάδες τελικών χρηστών και σεναρίων για διάφορες περιπτώσεις χρηστών. Το GAIA χρησιμοποιεί εσωτερική υποδομή -διαδικτύου και αισθητήρων -εγκατεστημένη σε μεγάλο αριθμό σχολικών κτιρίων που επιτρέπουν συνεχή παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, της κίνησης / δραστηριότητας και των περιβαλλοντικών παραμέτρων (ποιότητα αέρα, θερμοκρασία, θόρυβος, κλπ.). Τόσο οι υπηρεσίες όσο και οι εφαρμογές θα είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες ώστε να λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων και επιπέδων: κλιματικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό.

 

Cloud Τεχνολογίες – Διαχείριση δεδομένων IoT & Analytics

Το έργο GAIA χρησιμοποιεί υπάρχουσες τεχνολογίες cloud για συγκεντρωτικές ή κατανεμημένες αναλύσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες πλατφόρμες της κοινοπραξίας, για την ανάλυση και τη διαμόρφωση των στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας των σχολικών κτιρίων. Το σύστημα, που παρέχεται από την SparkWorks, προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων και διαμεσολάβησης για το Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που δημιουργούνται από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες GAIA, εφαρμόζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στην ενεργειακή απόδοση στα σχολικά κτίρια.

  • Μια εφαρμογή για το διαχειριστή του σχολικού κτηρίου (BMS) παρέχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που παράγονται από την εγκατεστημένη υποδομή.
  • Μια εφαρμογή σύστασης έχει ενσωματωθεί στο BMS.
  • Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιούνται για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους τελικούς χρήστες.
  • Μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης επίσης χρησιμοποιείται για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες.

Παιγνιοποίηση και Serious Games

Στα πλαίσια του έργου GAIA έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα που διαβάζει δεδομένα από τους αισθητήρες ΙοΤ των κτιρίων, καθώς επίσης και από τους συμμετοχικούς αισθητήρες και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να παρακολουθήσει την εξοικονόμηση ενέργεια με την πάροδο του χρόνου. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στο να:

  • Κρατήσει τους μαθητές κοντά στη φιλοσοφία του GAIA,
  • Βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία και να τη συνδυάσει με ενέργειες που αφορούν τη συμμετοχική ανίχνευση
  • Βοηθήσει τους μαθητές να αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιείται η ενέργεια στο σχολικό τους κτίριο.

Το παιχνίδι Gamified Learning System της Ovos είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για την υλοποίηση σοβαρών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων που επιτρέπουν δυνατότητες πολλαπλών πελατών, δοκιμαστικές ομάδες, εξετάσεις. Ο συμπληρωματικός σχεδιασμός παιχνιδιών από την Ovos επιτρέπει τη δημιουργία διαλογικών, μη γραμμικών και πολλαπλών διακλαδώσεων σεναρίων εκμάθησης. Με βάση το δεδομένο λογισμικό και σε συνδυασμό με το οικοσύστημα του GAIA, αναπτύχθηκε η Πρόκληση GAIA, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ http://gaia-challenge.com/

Λογισμικό και υλικό ανοιχτού κώδικα – Σύνολα Δεδομένων

Η κοινοπραξία GAIA ακολουθεί μια φιλοσοφία ανοιχτού κώδικα όπου είναι δυνατόν. Στο έργο GAIA είμαστε ισχυροί υποστηρικτές του κινήματος ανοιχτού κώδικα, έχοντας ήδη ανοιχτά πολλά από τα αποτελέσματά μας. Το ίδιο ισχύει και για το υλικό που χρησιμοποιείται στις υλοποιούμενες λύσεις. Είτε θα βασίζεται σε εμπορικά προϊόντα και οι τυχόν επεκτάσεις θα είναι ανοιχτές, είτε θα ακολουθεί μια προσέγγιση πλήρως ανοιχτού κώδικα (π.χ. Arduino). Το επίσημο αποθετήριο GitHub του έργου βρίσκεται εδώ:

https://github.com/GAIA-project

Το έργο έχει επίσης μια δημοσίευση ανοικτή στο περιοδικό Elsevier’s HardwareX σχετικά με ένα υποσύνολο κόμβων ΙοΤ που έχουν εγκατασταθεί στις αίθουσες δημόσιων σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468067216300293

Η κοινοπραξία αναγνωρίζει τη σημασία της ανοικτής πρόσβασης σε σύνολα δεδομένων που παράγονται από ερευνητικά έργα, και όχι μόνο σε ερευνητικές δημοσιεύσεις. Τα δεδομένα που παράγονται καθ ‘όλη τη διάρκεια του GAIA θα δημοσιοποιηθούν μετά την επεξεργασία τους διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα και την ανωνυμία.

Διαδραστικές εγκαταστάσεις

Το GAIA έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σχολικό κτίριο ως ένας τρόπος να γίνει η αλληλεπίδραση των μαθητών με τα δεδομένα του έργου πιο ελκυστική. Με βάση δημοφιλείς τεχνολογίες IoT και αγώγιμη μπογιά υλοποιήσαμε κάποιες εγκαταστάσεις από χαρτόνι, οι οποίες μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν π.χ. σε ένα σχολικό διάδρομο, για την απεικόνιση της κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών μετρήσεων.

This work was supported by the European Commission and the EASME, under the H2020-EE-2015-2-RIA call and contract number 696029.

Be informed!

Sign up for newsletter