Τι είναι το GAIA?

Το GAIA (Green Awareness In Action) είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Horizon 2020.
Ο στόχος του GAIA είναι η προώθηση των θετικών αλλαγών στη συμπεριφορά μέσα στις σχολικές κοινότητες και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αειφορίας, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν την παιγνιοποίηση και χρήση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο σε σχολικά κτίρια στην Ιταλία, Ελλάδα και Σουηδία.

Συνεργάτες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της κοινοπραξίας

Περισσότερα

Πιλοτικά Σχολεία

Δείτε τα πιλοτικά σχολεία στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία

Περισσότερα

Στόχοι του έργου

Μάθετε τους βασικούς στόχους του GAIA

Περισσότερα

Τεχνολογίες

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο έργο

Περισσότερα

GroupCapture

Be informed!

Sign up for newsletter